Protegeix la teva mascota contra la Leishmaniosi

És important ser conscient que la Leishmaniosi és una malaltia considerada greu, que pot ocasionar la mort de la nostra mascota i que es transmet mitjançant un insecte anomenat flebòtom.

Com podem protegir la nostra mascota? 

La leishmaniosi és una malaltia que, un cop contreta per la nostra mascota, en l'actualitat no té cura, encara que amb un diagnòstic precoç d'aquesta, hi ha tractaments que en general ofereixen una millora de la qualitat de vida. Per tant, les mesures de prevenció són fonamentals per a protegir la nostra mascota. D'altra banda, és molt important que demanis una cita si observes algun d'aquests símptomes: 

  • Pèrdua de pes injustificada 
  • Trastorns alimentaris, rebuig al seu aliment habitual, anorèxia 
  • Caiguda anormal del cabell i excés de caspa 
  • Sagnat del nas 
  • Ferides que triguen molt a cicatritzar a la cara, pell o articulacions 
  • Alè urèmic, característic per tenir olor de peix o amoníac, a causa de l'acumulació de substàncies que haurien de ser excretades per l'orina. 
  • Beure més quantitat del que és habitual 
  • Orinar amb més freqüència 
  • Vòmits 

Quines mesures de prevenció podem prendre?

La malaltia de la leishmaniosi està produïda per un paràsit microscòpic anomenat Leishmània; es transmet a través de la picada d'un insecte anomenat flebòtom. Per tant prevenir el contacte d'aquest insecte amb la nostra mascota ha de ser la més important de les prioritats a considerar. 

El sistema immunològic de les nostres mascotes actua de manera diferent en molts dels casos, i, mentre unes controlen bé els paràsits (la malaltia no es desenvolupa), uns intenten controlar la infecció sense poder aconseguir-ho del tot (desenvolupant-se la malaltia de forma lleu), i molts no són capaços de frenar la infecció de forma efectiva, afectant greument al seu sistema immune i provocant greus alteracions en l'organisme.

Per aquest motiu, i, tractant-se d'una malaltia tan complexa, és important acudir al veterinari per prendre les mesures preventives i realitzar les proves de diagnòstic corresponents.


Proves de diagnòstic

IFI o ELISA de Leishmània

Cerca la presència d'anticossos enfront de la leishmaniosi en la sang del gos distingint entre els que tenen una quantitat elevada d'anticossos (nivell alt d'infecció) i els que la tenen menor (baix grau d'infecció). Els gossos que pateixen una leishmaniosi molt localitzada (per exemple una petita zona de pell sense pèl) pot ser que no produeixin anticossos enfront de la infecció fins passat molt de temps pel que donaran un resultat negatiu a aquesta prova tot i estar infectats.

Anàlisis completa de 

sang i orina

Si es confirma la leishmaniosi, és molt important realitzar una anàlisi general de sang i orina: és la manera de valorar l'estat d'òrgans vitals com ronyons i fetge i també de realitzar un proteïnograma que ens informarà dels nivells de les proteïnes de defensa (globulines) per conèixer una mica més sobre la resposta de l'organisme enfront de la infecció. Donada la complexitat en el diagnòstic de la leishmaniosi, és de vital importància que davant qualsevol dubte visites al teu veterinari. 

Citologia de medul·la òssia o limfonòdul i / o biòpsia de teixit

S'utilitza en casos de sospita de leishmaniosi per confirmar la presència de leishmaniosi, sobretot si han donat negatius o positius baixos a la presència d'anticossos en la sang. Es busquen directament els paràsits en les cèl·lules del teixit afectat: per exemple en una lesió de pell concreta d'un gos que no mostra cap alteració més. En algunes ocasions s'hauran de complementar amb proves específiques que detectin l'ADN del paràsit.

Prova ràpida de sang

Semblant a una prova d'embaràs. Es basa en la detecció d'anticossos enfront de la leishmaniosi en la sang d'un gos. Es realitza en pocs minuts a la mateixa consulta veterinària.

La millor manera d'evitar la malaltia és la prevenció de la picada del flebòtom. La vacuna no protegeix al 100% però sí que augmenta l'efectivitat de les defenses del nostre gos per combatre els paràsits en cas que arribin a infectar. Per això és recomanable, encara que el ca està vacunat, seguir protegint-ho.

Truca'ns al 933 405 554